Şezătoare: „Relaţii intergeneraţionale”

>> sâmbătă, 18 iunie 2011


Deşi trăim într-o societate în plină dezvoltare, care se orienteză mai mult spre viitor, noi nu vom da uitării tradiţiile autohtone, care ne ajută de ne descoperim adevărata identitate naţională. Astfel, pe 16 iunie anul curent, OO Eldorado, în cadrul proiectului „Prin greutăţi spre un viitor mai luminos!” (Soros – Moldova, Sida) a desfăşurat o şezătoare cu genericul „Relaţii intergeneraţionale”. La activitate au fost invitate/invitaţi 30 femei şi bărbaţi (din diferite domenii) reprezentante/ reprezentanţi a mai multor generaţii care au confecţionat manual diverse lucrări tradiţionale (lucru cu canva, tricotat, etc.). În cadrul şezătorii au fost împărtăşite diferite experienţe, obiceiuri transmise din moşi strămoşi referitor la rolurile femeilor şi cele ale bărbaţilor făcînd o retrospectivă în timp (analizînd posibilităţile unei egalităţi de şanse la nivel de conducere a societăţii pentru fiecare perioadă în care au trăit persoanele prezente la eveniment). Moderatoarea a dat ocazia fiecărui/fiecărei participant/participante de a-şi exprima opinia referitor la subiectul discutat. Între subiectele discutate grupul folcloric ”Muguraşii” au interpretat diferite melodii tradiţionale ale satului, la care au fost invitaţi şi ceilalţi participanţi să se alăture. De asemenea au fost prezentate în format powerpoint activităţile profesionale a 6 femei de succes din comuna Ciobalaccia. Discuţiile au continuat la pauza de cafea organizată în cadrul şezătorii. 

Read more...

Concurs: „Doi într-un fotoliu”

Pe 1 iunie, după o zi plină de sărbătoare dedicată tuturor copiilor din localitate, OO Eldorado a realizat activitatea concurs „Doi într-un fotoliu” (din cadrul proiectului „Prin greutăţi spre un viitor mai luminos!”: Soros–Moldova, Sida). În cadrul acestui concurs au participat mai multe cupluri din comunitate care pe toată perioada activităţii au înscenat şi schimbat anumite roluri sociale: unele activităţi casnice (gătit, cusit, tăiatul lemnelor, lucrul cu ciocanul) care conform mentalităţii tradiţionale sunt repartizate ca fiind acţiuni ”femeieşti” sau ”bărbăteşti”. După fiecare probă din concurs grupul etnofolcloric din satul Flocoasa ”Muguraşii” au interpretat unele dintre melodiile lor minunate. La finele concursului toţi cei 6 participanţi au avut drept însărcinare să realizeze o activitate în comun şi anume să descifreze mesajul unui puzzle în care se afla următorul mesaj: Diferenţele ”reale” dintre Femeie şi Bărbat sunt doar cele BIOLOGICE restul diferenţelor sunt ”create” de societate! Juriul concursului a fost constituit din toţi participanţii prezenţi la activitate. Participanţii care au primit cele mai multe aplauze au fost cîştigători. După premierea participanţilor la concurs, a avut loc tradiţionala prezentare powerpoint a activităţii profesionale a 6 femei de succes din comuna Ciobalaccia (Popa Adela, Papanaga Viorica, Paniş Elena, Bujac Nina, Ichim Parascovia, Şvitchi Valentina). Activitatea a avut un ecou pozitiv în comunitate.

Read more...

Masă rotundă: „De ce nu eu?” (15 mai 2011)


 
În cadrul acestei mese rotunde au fost puse în discuţie abilităţile şi calităţile pe care ar trebuie să le posede un consilier din cadrul Consiliului local. Grupul de persoane invitate la această activitate a fost împărţit în cinci subgrupuri a cîte şase membri fiecare. Fiecare subgrup urma să îşi asume nişte roluri din societate. Primul subgrup a reprezentat Asociaţia profesorilor din comună, al doilea – Asociaţia educatorilor din comună, al treilea – Asociaţia lucrătorilor din Cooperativa Agricolă Ciobalaccia, al patrulea – Asociaţia femeilor din comună şi cel de-al cincilea grup – Asociaţia bărbaţilor din comună. Fiecare subgrup a semnat pe foi flipchart sarcinile cerute, după care, după un timp limitat, şi-a prezentat ideile scrise. Una dintre sarcinile  subgrupurilor era de a înainta cîte un candidat pentru ocuparea funcţiei de Consilier, prezentînd pesoana selectată în faţa auditoriului (candidaţii au fost descrişi din perspectiva subgrupului din care fac parte). Ca şi concluzie, în urma desfăşurării mesei rotunde respective, activitate din cadrul proiectului „Prin greutăţi spre un viitor mai luminos!” (Soros - Moldova, Sida), se poate afirma că fiecare locuitor al comunei Ciobalaccia are dreptul să îşi înainteze candidatura la alegerile locale indiferent de sex, profesie, etc., atîta timp cît posedă calităţile necesare unui Consilier, cît şi încrederea şi susţinerea poporului. Tot în cadrul acestei activităţi au fost prezentate următoarele 5 femei de succes din comuna Ciobalaccia (Şişman Oxana, Talasimova Ana, Pîrciu Axenia, Neagu Zinaida, Ciobotaru Vasilisa), prezentarea fiind urmată de un mini concert al grupului etnofolcloric "Muguraşii".

Read more...

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP