Masă rotundă: „De ce nu eu?” (15 mai 2011)

>> sâmbătă, 18 iunie 2011


 
În cadrul acestei mese rotunde au fost puse în discuţie abilităţile şi calităţile pe care ar trebuie să le posede un consilier din cadrul Consiliului local. Grupul de persoane invitate la această activitate a fost împărţit în cinci subgrupuri a cîte şase membri fiecare. Fiecare subgrup urma să îşi asume nişte roluri din societate. Primul subgrup a reprezentat Asociaţia profesorilor din comună, al doilea – Asociaţia educatorilor din comună, al treilea – Asociaţia lucrătorilor din Cooperativa Agricolă Ciobalaccia, al patrulea – Asociaţia femeilor din comună şi cel de-al cincilea grup – Asociaţia bărbaţilor din comună. Fiecare subgrup a semnat pe foi flipchart sarcinile cerute, după care, după un timp limitat, şi-a prezentat ideile scrise. Una dintre sarcinile  subgrupurilor era de a înainta cîte un candidat pentru ocuparea funcţiei de Consilier, prezentînd pesoana selectată în faţa auditoriului (candidaţii au fost descrişi din perspectiva subgrupului din care fac parte). Ca şi concluzie, în urma desfăşurării mesei rotunde respective, activitate din cadrul proiectului „Prin greutăţi spre un viitor mai luminos!” (Soros - Moldova, Sida), se poate afirma că fiecare locuitor al comunei Ciobalaccia are dreptul să îşi înainteze candidatura la alegerile locale indiferent de sex, profesie, etc., atîta timp cît posedă calităţile necesare unui Consilier, cît şi încrederea şi susţinerea poporului. Tot în cadrul acestei activităţi au fost prezentate următoarele 5 femei de succes din comuna Ciobalaccia (Şişman Oxana, Talasimova Ana, Pîrciu Axenia, Neagu Zinaida, Ciobotaru Vasilisa), prezentarea fiind urmată de un mini concert al grupului etnofolcloric "Muguraşii".

0 comentarii:

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP