Craciun Fericit

>> duminică, 26 decembrie 2010

Crăciunul este sărbătoarea cea mai îndrăgită, mai ales de copii :), care an de an adună familiile “la gura sobei” dăruindu-le fericire şi o dispoziţie de sărbătoare. Deja, cu o săptămînă dinaitea sfintei sărbători totul se îmbracă în haine de sărbătoare, fapt bine observat şi în gimnaziul din localitate. Aici elevii, pe ultima sută de metri, încîntaţi ca foarte curînd vor finisa primul semestru de învăţămănt, cu bucuria viitoarei vacanţe de iarnă în suflet, nu au lăsat uitării tradiţiile locale vizavi de obiceiurile de iarnă, transmise din generaţii în generaţii. S-au înarmat cu mult curaj şi perseverenţă şi au participat la concursul regional “Colindăm de sărbători, 2011”, unde au concurat alături de alte 14 instituţii de învăţămînt. Aici membrii colectivului folcloric “Opincuţa” au demostrat încă o dată talentul lor inedit şi măiestria lor de a ajunge la inimile ascultătorilor şi a unui juriu destul de exigent. Timp de 20 de minute, atît cît i s-a acordat fiecărui colectiv, copiii au colindat, au jucat capra, ursul, babele, au urat şi semănat de sănătate. Primul loc obţinut s-a datorat atît muncii asidue atît din partea elevilor, cît şi din partea conducătorilor artistici – Ichim Valeriu şi Parasovia.

Read more...

Tool Fair 5th Edition Venice 2010

>> vineri, 26 noiembrie 2010


            Este destul de interesant şi util schimbul de practică şi experienţă între colegi atît din ţara natală cît şi din întreaga lume. Luna aceasta am avut fericita ocazie să-mi împărtăşesc cunoştinţele din domeniul învăţării şi predării nonformale totodată să primesc în schimb metode noi de la tinerii participanţi din cadrul programului Salto Tool Fair 5th edition care a avut loc în cel mai romantic oraş din Italia – Veneţia - unde plimbările cu faimoasa gondolă, pentru moment, te conduc spre o altă realitate, cea de poveste. Aici, timp de o săptămînă 101 tineri din 35 de ţări din întreaga lume s-au întîlnit în cadrul a mai multor workshop-uri, seminarii, laboratoare, seri culturale şi de agrement.
            Pe întreaga durată a activităţilor Agenţiana Naţională Italiană a avut grijă ca totul să fie foarte bine organizat, începînd de la spaţiul de învăţare terminînd cu petrecerea timpului liber de după studiu.
            Această experienţă de neuitat a contribuit la achiziţionarea cunoştinţelor noi vizavi de ineditele instrumente pe care le voi putea utiliza în lucrul cu beneficiarii de la centru; de asemenea m-a ajutat să cunosc tineri minunaţi care acţionează fiecare în felul său pentru o SCHIMBARE în mai bine în comunitatea unde trăieşte.

Read more...

Sarbatoarea vinului 2010

>> joi, 14 octombrie 2010


Deja devenită tradiţie naţională în Moldova, necătînd la timpul ploios de afară, sărbătoarea vinului a adunat şi în acest zeci de curioşi din toate regiunile ţării, cît şi din afara ei. Aici s-au strîns şi experţi din domeniul vinăritului care au clasificat mărcile de vinuri în conformitate cu calitatea acestora. Iar ca această zi să aibă alura unei adevărate sărbători, organizatorii au invitat cele mai reprezentative colective folclorice din întreaga republică printre care se numără şi grupul folcloric model „Opincuţa” din s. Flocoasa, rn. Cantemir. Copiii din acest ansamblu au interpretat melodii specifice folclorului din sudul Moldovei, fiind întîmpinaţi cu zeci de aplauze şi ovaţiuni. Grupul a fost premiat cu dilplomă de onoare şi a fost invitat şi la anul de a participa în cadrul acestui eveniment.

Read more...

Fii stăpîn pe viitorul tău! Votează!

>> vineri, 3 septembrie 2010


În perioada 23 August – 3 septembrie, pe teritoriul comunei Ciobalaccia, r. Cantemir ONG Eldorado din s. Flocoasa a implementat proiectul „Fii stăpîn pe viitorul tău! Votează!”, proiect, sponsorizat prin concurs de Centrul Contact (Chişinău) care a avut drept scop educarea electorală a alegătorilor din comuna Ciobalaccia cu privire semnificaţia referendumului din 5 septembrie 2010 şi la creşterea nivelului de participare a cetăţenilor din cele 3 sate din comună la referendumul care se apropie. În planul de acţiuni al proiectului s-au planificat şi realizat următoarele activităţi:
1. Instruirea voluntarilor cu privire la semnificaţia şi rolurile un referendum. În cadrul acestei activităţi au fost instruiţi 15 voluntari din comuna Ciobalaccia despre subiectul „referendum”.  
2. Desfăşurarea unei campanii de la uşă la uşă
  Această activitate a implicat activ voluntarii instruiţi în informarea directă a alegătorilor din cele  trei sate din comuna Ciobalaccia cu privire la referendumul din 5 septembrie. 
  3. Dezbatere cu tematica:”Pentru /Împotriva referendumului din 5 septembrie 2010. La dezbatere au participat reprezentanţii tuturor formaţiunilor politice de la nvel raional  (PL, PDM, PLDM, MAE). Activitatea a durat două ore, au fost invitaţi şi reprezentanţii de la PCRM însă din motive necunoscute nu s-au prezentat, dar nici nu au anunţat că vor lipsi. 
  4. Elaborarea materialelor distributive pentru informarea electoratului vizavi de referendumul din 5 septembrie 2010 (pliante, fluturaşi, postere). Materialele distributive au fost elaborate la inceputul proiectului acestea fiind baza
   scrisă a tuturor activităţilor din acest proiect. Materialele informative au fost împărţite
   electoratului în momentul campaniei de la uşă la uşă, a dezbaterii, a instruirii voluntarilor.
   Acum la finisarea proiectului noi sperăm că informaţia transmisă de echipa de implementare a proiectului cît şi de tinerii voluntari va fi utilă şi va ajuta alegătorii din comuna Ciobalaccia să decidă ce mai bine pentru ei, pentru familia şi viitorul copiilor lor.

   Read more...

   Joc şi cîntec de la Prut

   >> miercuri, 18 august 2010


   Încă din cele mai vechi timpuri locuitorii din satul din care provin au păstrat şi perpetuat o paletă variată şi autentică de tradiţii şi obiceiuri populare care sunt încă «vii»: cîntece şi dansuri populare, obiceiuri şi tradiţii înscenate, repertoriu din folclorul copiilor, etc. Pentru a se păstra şi perpetua aceste tradiţii anual Secţia Cultură Cantemir organizează un festival regional – Joc şi Cîntec de la Prut - la care participă mai multe localităţi din regiunea Prut. Bazele acestui festival au fost puse încă din 1990 acesta desfăşurîndu-se în două etape: la prima etapă evoluează toate grupurile folclorice invitate iniţial, ca mai apoi, la etapa a doua etapă să se selecteze, de către un juriu format din specialişti în domeniu, grupurile cu un program cultural autentic, bine prezentat fiind autorizate să participe la gala finală (lunde vor fi premiaţi).
   Ca şi în anii precedenţi grupul folcloric model «Opincuţa» din s. Flocoasa, r. Cantemir a participat în cadrul acestui festival de unde au înscris un succes pe măsura profesionalismului şi a străduinţei conducătorilor artistici cît şi a membrilor grupului. Demostrînd o pregătire şi autenticitate a programului lor cultural membrii grupului «Opincuţa» vor avea ocazia să participe şi la gala laureaţilor din etapa a doua a festivalului Joc şi Cîntec de la Prut care va avea loc pe 27 august anul curent. Noi le dorim mult succes şi vom fi acolo pentru a-i susţine.

   Read more...

   Referendum republican - 5 Septembrie 2010, Moldova

   >> vineri, 13 august 2010


   Conform Constituţiei (art.75), cele mai importante probleme ale societăţii şi ale statului sînt supuse referendumului, iar hotărîrile adoptate potrivit rezultatelor referendumului republican au putere juridică supremă. La 5 septembrie 2010, pentru prima dată în Republica Moldova se va desfăşura referendumul constituţional, în cadrul căruia alegătorii urmează să se expună asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 78 din Constituţia Republicii Moldova, care propune alegerea directă a şefului statului. Alegătorilor li se propune să răspundă la întrebarea “Sînteţi pentru modificarea Constituţiei care să permită alegerea Preşedintelui Republicii Moldova de către întreg poporul?”, votînd pentru una din opţiunile:
   • “Pentru”
   • “Contra"

   Modul de desfăşurare a referendumului

   La 18 iunie 2010, Parlamentul a adoptat modificări şi completări în Codul electoral, inclusiv cu privire la referendumul republican constituţional:
   • s-a stabilit că referendumului republican poate fi supusă şi revizuirea Constituţiei Republicii Moldova (art.146);
   • este micşorat termenul de restricţie pentru desfăşurarea referendumului republican: de la 120 de zile — la 60 de zile înainte sau după ziua desfăşurării alegerilor parlamentare şi locale generale (art.145);
   • a fost redus pragul de participare la referendumul constituţional (art.171): de la 3/5 la 1/3 din numărul alegătorilor (persoanelor înscrise în listele electorale);
   • a fost redus numărul de voturi necesar pentru ca hotărîrea (legea) supusă referendumului să fie considerată adoptată (art.168): de la 1/2 din numărul total al alegătorilor — la majoritatea alegătorilor care au participat la referendum.
   Organizarea şi desfăşurarea referendumului republican este asemănătoare alegerilor generale:
   • Comisia Electorală Centrală este principalul organ responsabil de pregătirea şi executarea acţiunilor electorale;
   • teritoriul ţării se împarte în circumscripţii electorale administrative (de nivelul întîi şi doi) şi în secţii de votare. De asemenea, se deschid secţii de votare şi peste hotare (în misiunile diplomatice, dar şi în afara acestora);
   • se formează organe electorale (consilii de circumscripţie şi birouri ale secţiilor de votare);
   • se întocmesc liste electorale, inclusiv pentru cetăţenii cu drept de vot aflaţi peste hotarele ţării;
   • la referendum partidele politice nu sînt înregistrate drept concurenţi electorali, însă acestea se pot înregistra în calitate de participanţi la referendum, CEC solicitîndu-le să se expună dacă vor opta: “pentru” sau “contra”;
   • în mass-media publică şi privată poate fi plasată publicitate (gratuit şi/sau contra plată), se organizează dezbateri privind problema supus referendumului;
   • procesul electoral poate fi monitorizat de observatori naţionali şi internaţionali, de către reprezentanţii mass-media;
   • cetăţenii votează în baza actelor de identitate stabilite de Codul electoral (aceleaşi ca şi la alegeri), peste hotare fiind posibilă votarea doar cu paşaport sau livret de marinar;
   • votarea are loc într-o singură zi, între orele 07:00–21:00 (e posibilă şi prelungirea votării cu cel mult 2 ore, la anumite secţii de votare);
   • totalizarea rezultatelor referendumului republican se efectuează de CEC în termen de 5 zile.
   După desfăşurarea referendumului, rezultatele acestuia urmează a fi confirmate de Curtea Constituţională în termen de 10 zile de la primirea actelor de la CEC, iar în cazul că Legea supusă referendumului constituţional este adoptată, aceasta devine lege constituţională şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

   Contextul referendumului constituţional din 5 septembrie 2010

   După alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 şi alegerile anticipate din 29 iulie 2009 Parlamentul urma să aleagă în funcţie Preşedintele Republicii Moldova, însă în anul 2009 au eşuat toate cele patru 4 tentative de alegere a şefului statului pe cale parlamentară.
   Pe fundalul acuzaţiilor reciproce dintre putere (Alianţa pentru Integrare Europeană) şi opoziţie (PCRM), în perioada ce a urmat (decembrie 2009 — iulie 2010) au fost întreprinse diverse tentative de soluţionare a situaţiei: • modificări şi interpretări de legi; • adresări la Curtea Constituţională, pentru solicitarea unor interpretări şi clarificări; • formarea unei Comisii constituţionale care trebuia să elaboreze modificări în Constituţie; • elaborarea uni nou text al Constituţiei; • elaborarea şi înregistrarea unor proiecte de legi privind modificarea Constituţiei la capitolul modalităţii de alegere a şefului statului (direct sau indirect, cu scăderea succesivă a numărului minim de voturi necesar); • implicarea structurilor internaţionale pentru mediere în conflict (Consiliul Europei, Comisia de la Veneţia, UE). Încercările de soluţionare a crizei politice pe cale parlamentară sau fără a modifica cadrul constituţional şi legal existent nu s-au soldat cu rezultate pozitive, ambele părţi (puterea şi opoziţia) rămînînd pe poziţii şi abordări diferite. Negocierile cu mediatorii externi şi în cadrul alianţei de guvernare au condus la o soluţie care poate fi numită “extremă”: implicarea directă a cetăţenilor ţării, prin declararea referendumului constituţional.
   6 iulie 2010 Curtea Constituţională a avizat pozitiv iniţiativa de revizuire a art.78 din Constituţia Republicii Moldova prin referendum constituţional, iar la 7 iulie 2010 legislativul a adoptat Hotărîrea privind desfăşurarea referendumului republican constituţional, care a fost stabilit pentru data de 5 septembrie 2010.

   Read more...

   Friedensgrund 2010

   >> luni, 2 august 2010

   În perioada 19-29 august, 2010, în satul Creţoaia (Anenii Noi) a avut loc tabăra internaţională “Friedensgrund” (la care au participat tineri din 10 ţări europene) unde am avut ocazia să ajutăm acestă localitate să-şi recapete viaţa socială făcînd schimb de experienţă cu alţi peste 100 de oameni care au împărţit aceleaşi valori. “Friedensgrund” este un proiect ecumenic pentru tineret sponsorizat de eparhia din Hildesheim, care anul acesta a venit în ţara noastră.
   De mai bine de 15 ani, în fiecare vară, eparhia invită tineri între 18 şi 30 de ani din Germania şi din diferite ţări a Europei Centrale şi de Est să trăiască în corturi timp de aproape două săptămâni şi să lucreze pentru localitatea din apropiere. Din 1990 tabăra a fost organizată în ţări ca: Germania, Republica Cehă, Croaţia, Ucraina, România, Belarus, Serbia, Polonia, Lituania, Bosnia şi Herţegovina, Ungaria, Rusia.

   Tinerii participanţi au trăit o experienţă de neuitat, lucru ce i-a unit în acţiunile lor de pe toată durata proiectului. Pe lîngă lurul social de zi cu zi paerticipanţii au avut ocazia să descopere cele mai frumoase locuri ale Moldovei cît şi tradiţiile şi obiceiurile acesteia.

   Read more...

   Cele mai periculoase animale

   >> luni, 21 iunie 2010


   Aceasta este lista celor mai periculoase 10 animale de pe planetă. Fie că trăiesc pe uscat sau în apă, sunt cauza a milioane de decese în fiecare an. Aici vă prezentăm insectele şi animalele cu care nu vă sfătuim să vă întâlniţi doar dacă sunt la grădina zoologică.

   10. Broasca săgeată veninoasă

   Pielea acestor broaşte elimină o toxină menită să-i tina pe prădători departe! Deşi fiecare broască elimină suficient venin pentru a omori 10 oameni, în captivitate, broaştele săgeată nu elimina toxina otrăvitoare. Broaştele săgeată sunt viu colorate şi trăiesc predominant în America Centrala şi de Sud.

   9. Bizonul

   Cântăreşte 1,5 tone şi are coarne ascuţite ca lamele. Ajunge la o înălţime de 1,7 metri şi la o lungime de 2,8. Chiar şi leii se feresc din calea lui. Este cauza morţii a zeci de oameni în fiecare an, iar unii cred în Africa, Bizonii omoară mai mulţi oameni decât oricare alt animal.

   8. Ursul polar

   Creatură masivă, specifică zonei arctice, poate despica capul unui om dintr-o singură lovitură. Este cel mai însetat de sânge dintre toţi ursii şi mănâncă aproape orice de la morse, elefanţi de mare, balene, căprioare sau chiar alţi urşi polari.

   7. Elefantul african

   Cu fildeşii extrem de ascuţiţi, elefantul African nu este atât de prietenos pe cum îl consideră lumea. Omoară mai mult de 500 de oameni anual. Un singur exemplar cântăreşte mai mult de 6 tone.

   6. Crocodilul de apă sărată


   Cea mai mare dintre reptile, crocodilul de apă sărată trăieşte în nordul Australiei şi în sudul Asiei. Poate creşte până la 7 metri şi poate ajunge să cântărească peste o tona şi jumătate. Acesta creatură poate ucide şi mânca chiar şi bivoli. În apă se mişcă la fel de repede ca un delfin şi poate omori un om în mai puţin de un minut.

   5. Leul african

   Poate ajunge să cântărească peste jumătate de tonă şi, numai în Tanzania, este responsabil de moartea a 70 de oameni anual. Ca mărime, sunt eclipsaţi numai de tigri.

   4. Rechinul alb

   Marele Alb este de-a dreptul… gigant. Are în jur de 6 metri şi poate ajunge să cântărească chiar şi 5 tone. În general nu atacă oameni... doar muşca din curiozitate.

   3. Viespea de mare

   Este o meduza care trăieşte în apele Australiei şi în jurul Insulelor Filipine şi din 1884 a omorât nu mai puţin de 5.567 de oameni. Fiecare exemplar are 60 de tentacule lungi de peste 4,5 metri. Fiecare tentacul are destul venin cât să omoare 50 de oameni.

   2. Cobra Asiatica

   Deşi are numai un metru lungime şi nu are cel mai toxic venin, cobra asiatica are un temperament de-a dreptul aprins, fiind responsabilă de cea mai mare parte dintre cele 50.000 de muşcături de şarpe înregistrate anual.

   1. Țânțarul

   Nu vă aşteptaţi, nu? Ei bine, este adevărat! Este responsabil de moartea a peste 2 MILIOANE de oameni în fiecare an, fiind principala sursă de infecţie cu malarie. Şi dacă nu era de ajuns, transmit şi alte boli la nu mai puţin de 70 de MILIOANE de oameni anual. Chiar şi în tari ca Marea Britanie, Noua Zeelandă şi Japonia, unde climatul mai temperat a redus populaţia de ţânţari la un simplu motiv de disconfort, aceştia cauzează încă moartea câtorva oameni anual.

   Read more...

   Conferinta IPN - 11 mai 2010 - Statul Secular

   >> marți, 11 mai 2010

   Read more...

   Poziția Grupului de Inițiativă pentru Promovarea Statului Secular față de inițiativa introducerii obiectului religiei în școală

   >> vineri, 7 mai 2010

   Destinatarul petitiei este: Parlamentul Republicii Moldova / Guvernul Republicii Moldova / Ministerul Educaţiei etc.
   Adresantii petitiei sunt: Organizațiilor societăţii civile / Cetățenilor / Mass-media
   Descrierea petitiei: Către:
   Parlamentul Republicii Moldova
   Guvernul Republicii Moldova / Ministerul Educaţiei
   Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove / Mitropolia Basarabiei / alte culte religioase

   Copie:
   Partidelor politice
   Organizațiilor societăţii civile / Cetățenilor
   Mass-media
   Organizațiilor internaționale acreditate în Republica Moldova

   Luând act de intenția Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove de a organiza un referendum pentru introducerea obligatorie a cursului „Bazele Ortodoxiei” în școală precum și de poziția incertă a autorităților statului față de subiectul introducerii religiei ca obiect de studiu în școală

   Pornind de la necesitatea respectării și promovării drepturilor fundamentale ale omului, a libertății conștiinței și a egalității între oameni, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială

   Avînd în vedere principiul separării cultelor religioase de stat, caracterul laic al învăţămîntului de stat și dreptul prioritar al părinţilor de a alege sfera de instruire a copiilor , consfințite în Constituţia Republicii Moldova și Legea privind cultele religioase, precum și în tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte

   Ținând cont de perioada dificilă din punct de vedere social-moral, politic și economic în care se află Republica Moldova în acest moment, de tensiunile social-politice care au scindat societatea în ultima perioadă precum și de incertitudinea social-politică cauzată de eventualitatea unor noi campanii electorale într-un viitor previzibil

   Recunoscând și apreciind rolul cultelor religioase din Republica Moldova, inclusiv al Bisericii Ortodoxe, în cultivarea reperelor moral-spirituale în societate

   Grupul de Inițiativă pentru Promovarea Statului Secular

   Consideră că oricare intenție de a introduce în mod obligatoriu obiectul religia în școală este contrarie principiului constituţional de separare a religiei de stat

   Apreciază contextul legal şi social din Republica Moldova ca fiind adecvat pentru ca oricare cult religios, curent ideologic să-și poată desfășura activitatea de educare în afara sistemului educaţional public, prin intermediul organizării școlilor duminicale, fondarea organelor de presă, etc.

   Consideră ca introducerea predării în şcoală în mod obligatoriu a obiectului religia poate limita libertatea de conștiință şi conduce la polarizarea societății pe criterii religioase şi ideologice

   Solicită autorităților statului, Guvernului Republicii Moldova, inclusiv Ministerului Educației, altor organe publice să adopte o poziție clară, în conformitate cu legislația națională și internaționlă în domeniu, față de dorința Mitropoliei Moldovei de a introduce drept obligatoriu obiectul religiei în școală

   Încurajează Ministerul Educației să caute soluții în societate, prin colaborare cu școala, pedagogii, părinții și elevii, cultele religioase, asociaţiile şi ONG-uri și alte părți interesate pentru cultivarea într-o manieră echilibrată, deschisă și pluralistă a valorilor general-umane și moral-spirituale ale tinerei generații

   Îndeamnă autoritățile statului să realizeze în practică principiul constituţional al separării bisericii de stat prin consolidarea statului secular în Republica Moldova, prin neadmiterea imixtiunii religiilor şi curentelor ideologice în activitatea instituţiilor publice şi, reciproc, neadmiterea imixtiunii organelor publice în activitatea cultelor şi curentelor ideologice, prin neafișarea în instituțiile publice a simbolurilor religioase, abținerea statului de a favoriza, sau, din contra, a defavoriza, explicit sau implicit, o biserica, o religie, sau o convingere nereligioasă

   Recomandă partidelor politice să se abțină de la exploatarea în scopuri politice a subiectului predării religiei în școală, extrem de sensibil, mai ales în contextul unor campanii electorale previzibile, declarând moratoriu asupra acestuia

   Încurajează cetățenii Republicii Moldova, părinții și elevii, pedagogii și directorii instituțiilor de învățământ preuniversitar, partidele politice, ONG-urile și cultele religioase să adere la chemarea Grupului de Inițiativă pentru Promovarea Statului Secular, în care religia şi ideologia sunt separate de stat, și să subsemneze acestui mesaj
   semnati aici

   Read more...

   Ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitaţi

   >> vineri, 9 aprilie 2010


   Ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitaţi a devenit in ultima vreme subiect important pentru pentru presa noastră cît şi pentru toate ONG-urile care au luptat la unison pentru a proteja drepturile celor mai sensibili ca noi. De la prima idee care a dus spre ratificare au urmat paşi grei, plini de speranţă voinţă de fier şi o motivaţie arzătoare. Cei 170 mii de persoane cu abilităţi reduse din Moldova care formează cea mai vulnerabilă categorie socială s-au unit, fiind susţinuţi de zeci de oameni, organizaţii prin semnăturile lor cît şi prin curajul şi speranţa pe care o emanau, o speranţă spre un viitor mai luminos, mai corect, mai decent. Ei şi-au luat inima-n dinţi şi au hotărît să afirme deschis că nu mai pot fi marginaţizaţi şi izolaţi la nesfîrşit de restul societăţii. Au şi ei drepturi ca şi oricare cetăţean al unui stat: mai ales dreptul la educaţie, la muncă, informaţie, etc.
   Toate acestea se puteau întîmpla numai daca avea loc ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitaţi; şi iata că ziua mult aşteptată a sosit ! Astfel că astazi la sedinta Guvernului a fost aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Conventiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati. Urmeaza acum sa fie votata de catre Parlament. Azi s-a demonstrat că nu au fost în zadar toate eforturile depuse pentru aducerea în lumină şi a rezolva această cauză ! Adevărată este zicala care spune ca „Unde-i unul nu-i putere, unde-s doi puterea creşte”!

   Read more...

   Save Your Nature, Save Yourself!

   >> sâmbătă, 27 martie 2010   Ce poate fi mai frumos şi mai productiv decît atunci cînd eşti „obligat” să lucrezi din plăcere.


   Acest fenomen mi s-a întîmplat şi l-am interiorizat cu plăcere şi entuziasm pe parcursul a celor şapte zile petrecute în cadrul programului Youth Exchange cu genericul „Save your nature, save yourself” petrecut în Georgia (în orăşelul de munte Bacuriani).

   La acest schimb am participat cîte cinci tineri din opt ţări europene (Germania, Rusia, Armenia, Moldova, Cehia, Georgia, Spania şi Turcia), fiecare dintre ei aducînd cîte o bucată din cunoştinţele la zi cu privire la situaţia naturii de la noi de acasă şi tradiţiile, obiceiurile din ţara din care provin fiecare (seara culturala, bucătăria naţională, energizante pe perioada activităţilor, etc.).

   În cadrul acestui proiect am descoperit nespus de multe lucruri noi şi interesante despre ţara gazdă (Georgia), în special bunătatea localnicilor, care sunt mereu deschişi spre cei cu care intră în contact, generoşi şi plini de respect (de aceea ne-a fost tare greu să ne despărţim de locul acesta minunat). De asemenea am discutat mult despre situaţia mediului din fiecare ţară participantă la proiect aducînd soluţii de ameliorare a situaţiei prezente, am plantat copaci în pădurea din apropierea hotelului unde am trăt tot acest timp. Drept concluzie, în tot acest timp am reuşit să îmbinăm utilul cu plăcutul, să legăm prietenii şi să devenim mai conştienţi faţă de natură. Acum aşteptăm să ne luam zborul spre casă, dar noi sperăm la o reîntîlnire.

   Read more...

   Profesorul anului

   >> duminică, 28 februarie 2010


   Cu multe emoţii, după zile întregi de pregătiri continui, şi ore reduse de somn iată că a sosit în sfîrşit ziua mult aşteptată, zi în care era planificată activitatea „Profesorul anului” (Raionul Cantemir). La acest concurs aveau să participe şapte profesori excepţionali (de la diferite discipline), fiecare cu talente remarcabile atît pe plan profesional cît şi creativ. Unul dintre aceşti participanţi excepţionali, a fost şi Parascovia Ichim (mama mea) – profesoară de matemtică şi fizică. De-a lungul întregii zile de concurs ea a demonstrat o prestaţie de nota zece la cele patru probe existente în agenda concursului. Prima probă a presupus să dea o lecţie publică  în faţa unei clase pe care nu mai întîlnit-o niciodată; apoi au urmat celelalte trei probe: prezentarea, „În numele viitorului jur...” şi metamorfoza sufletului la care a venit cu idei inovatoare şi autentice. La ultima activitate Parascovia Ichim a invitat pentru a o susţine pe Oleg Mereoară (artist emerit al Republicii Moldova) care a jucat un rol foarte spiritual dintr-un monolog cunoscut.
   Pe parcursul acestei zile au fost prezente diferite emoţii atît la public cît şi la participanţi; împliniri şi dezamăgiri; lacrimi de bucurie şi de tristeţe, etc., care nu au facut decît să amplifice atmosfera de sărbătoare şi să imortalizeze acele momente pentru totdeauna.


   Read more...

   Animalele de companie ajută la dezvoltarea emoţională şi psihologică a copilului

   >> marți, 16 februarie 2010


   •Prezenţa unui câine sau a unei pisici în preajma copililor le întăresc acestora sistemul unitar

   •După vârsta de 7 ani, copilul poate să îngrijească un animal de companie
   Animalele de companie ajută la dezvoltarea emoţională şi psihologică a copilului. Copiii care trăiesc alături de un animal de companie au o imunitate mai bună şi interacţionează mai uşor cu cei din jur, relevă studiile internaţionale. Potrivit cercetărilor, copiii care au lângă ei un câine sau o pisică – cel mai adesea - sunt avantajaţi din mai multe puncte de vedere. Animalele contribuie la educarea şi dezvoltarea emoţională şi psihologică a copiilor prin îmbunătăţirea abilităţilor de socializare, dar aduc în acelaşi timp şi beneficii de sănătate. Astfel, copiii care cresc alături de un animal sunt mai puţin alergici. În plus, spun specialiştii, animalele devin prietenii celor mici, iar aceştia vor începe să li se destăinuie atunci când vor fi supăraţi, dovedind o mare capacitate de empatie. Ei învaţă astfel încă de mici ce înseamnă prietenia şi afecţiunea şi cum să devină mai responsabili, prin asumarea consecinţelor faptelor lor.

   Copilul învaţă să-şi asume responsabilitatea
   „Prietenia care se leagă între cei mici şi animalele de companie porneşte de la nevoia de afecţiune atât a copiilor, cât şi a partenerilor de joacă necuvântători şi aduce beneficii întregii familii. Câinele şi pisica nu sunt doar tovarăşi de joacă, ci şi ascultători atenţi pentru cei mici; ei au mereu timp, oferă un sentiment de protecţie şi siguranţă, iar copiii le pot povesti tot ce au pe suflet”, declară Cristina Hegeduş, medic veterinar.
   Psihologii spun că prin îngrijirea unui animal de companie - fie că este vorba de o pisică, un câine, un papagal sau hamster - cei mici deprind simţul răspunderii şi respectul faţă de cei din jur. De aceea, afirmă specialiştii, este benefic pentru un copil să aibă în preajmă un animal de companie mai ales după vârsta de şapte ani, vârstă la care un copil poate fi responsabilizat.
   Oana Cuzino, medic şi prezentatoare a emisiunii „Ce se întâmplă, doctore?”, afirmă că este foarte important ca un copil să aibă drept partener de joacă un animal, dacă îşi doreşte. Vedeta are o fetiţă de şase ani şi patru animale de companie – trei câini şi un papagal. „Fetiţa mea a învăţat unele cuvinte de la papagalul nostru vorbitor. El spunea «tata», iar Nomi chiar a spus prima dată «tata», după ce a auzit pasărea”, îşi aminteşte vedeta Pro TV.
   „Nomi se ocupă de câini, declară, pentru Gândul, Oana Cuzino. Îi hrăneşte cel puţin o dată pe zi, dar supravegheată, şi le acordă timp, iar ei se dovedesc a fi nişte parteneri simpatici de joacă. Animalele de companie sunt un mijloc minunat de destindere, relaxare şi interactivitate, însă este nevoie de o expunere limitată, în sensul că sarcinile respective care i se dau copilului nu trebuie să-l depăşească pe acesta. În caz contrar, este posibil ca el să fugă de responsabilităţi”, consideră Oana Cuzino.
   De aceea, susţine vedeta, este foarte important ca un copil să aibă parte de compania unui animal atunci când şi-l doreşte.

   Read more...

   Acordul privind micul trafic la frontieră

   >> luni, 1 februarie 2010


   Acordul privind micul trafic la frontieră semnat de România şi R. Moldova va intra în vigoare din 31 martie, a declarat premierul moldovean Vlad Filat, citat de Info-Prim Neo.

   Imaginea 1/1
   Filat a spus că până atunci urmează să fie deschise consulatele României la Bălţi şi Cahul, vor fi făcute toate operaţiunile de ordin tehnic pentru tipărirea şi eliberarea permiselor cetăţenilor din localităţile beneficiare de acest acord.

   Totodată, Vlad Filat a precizat că în decurs de două săptămâni urmează să fie deschisă trecerea frontierei prin punctul Rădăuţi - Lipcani. Acest fapt a fost confirmat şi în discuţiile purtate pe parcursul vizitei preşedintelui României Traian Băsescu la Chişinău.

   Premierul a dat asigurări că R. Moldova a făcut totul pentru deschiderea acestui punct de trecere la frontieră, exprimându-şi speranţa că şi partea română se va încadra în termenele convenite.
   Anterior, preşedintele român a declarat în timpul vizitei la Chişinău că legea privind Acordul privind micul trafic de frontieră, adoptată recent de Parlamentul român, va fi funcţională şi aplicabilă cel mai târziu la sfârşitul lunii martie, după ce vor fi rezolvate detaliile tehnice pentru aplicarea sa.

   Acordul dintre România şi Moldova a fost semnat la 13 noiembrie 2009 la Bucureşti, cu ocazia vizitei premierului moldovean Vlad Filat, care solicitase ca acordul să fie ratificat până la sfârşitul anului. Conform acordului, cetăţenii care locuiesc în mod legal de cel puţin un an în zona frontierei comune vor putea să intre şi să rămână în zona de frontieră a statului vecin pentru o perioadă neîntreruptă de trei luni.

   Accesul transfrontalier se va putea face pe baza unui paşaport valabil şi a permisului de mic trafic de frontieră, permis ce va avea valabilitatea cuprinsă între doi şi cinci ani. În expunerea de motive a legii, se arată că actul normativ nu contravine normelor europene privind securitatea frontierelor. "Aplicarea acordului corespunde şi interesului Uniunii Europene ca frontierele cu vecinii săi să nu constituie o barieră în calea comerţului, a schimburilor sociale şi culturale", se arată în expunerea de motive.

   Read more...

   Video Gamers: Size of Brain Structures Predicts Success

   >> vineri, 22 ianuarie 2010

   ScienceDaily (Jan. 21, 2010) — Researchers can predict your performance on a video game simply by measuring the volume of specific structures in your brain, a multi-institutional team reports this week.
   The new study, in the journal Cerebral Cortex, found that nearly a quarter of the variability in achievement seen among men and women trained on a new video game could be predicted by measuring the volume of three structures in their brains.
   The study adds to the evidence that specific parts of the striatum, a collection of distinctive tissues tucked deep inside the cerebral cortex, profoundly influence a person's ability to refine his or her motor skills, learn new procedures, develop useful strategies and adapt to a quickly changing environment.
   "This is the first time that we've been able to take a real world task like a video game and show that the size of specific brain regions is predictive of performance and learning rates on this video game," said Kirk Erickson, a professor of psychology at the University of Pittsburgh and first author on the study. Ann Graybiel, an Institute Professor at the Massachusetts Institute of Technology and Investigator in the McGovern Institute for Brain Research; and Arthur Kramer, a professor of psychology at the Beckman Institute for Advanced Science and Technology at the University of Illinois, were co-principal investigators on the study. Walter Boot, of Florida State University, also contributed to the research.
   The study was conducted at the University of Illinois.
   Research has shown that expert video gamers outperform novices on many basic measures of attention and perception, but other studies have found that training novices on video games for 20 or more hours often yields no measurable cognitive benefits.
   These contradictory findings suggest that pre-existing individual differences in the brain might predict variability in learning rates, the authors wrote.
   Animal studies conducted by Graybiel and others led the researchers to focus on three brain structures: the caudate nucleus and the putamen in the dorsal striatum, and the nucleus accumbens in the ventral striatum.
   "Our animal work has shown that the striatum is a kind of learning machine -- it becomes active during habit formation and skill acquisition," Graybiel said. "So it made a lot of sense to explore whether the striatum might also be related to the ability to learn in humans."
   The caudate (CAW-date) nucleus and putamen (pew-TAY-min) are involved in motor learning, but research has shown they are also important to the cognitive flexibility that allows one to quickly shift between tasks. The nucleus accumbens (ah-COME-bins) is known to process emotions associated with reward or punishment.
   The researchers began with a basic question about these structures, Kramer said: "Is bigger better?"
   They used high-resolution Magnetic Resonance Imaging (MRI) to analyze the size of these brain regions in 39 healthy adults (aged 18-28; 10 of them male) who had spent less than three hours a week playing video games in the previous two years. The volume of each brain structure was compared to that of the brain as a whole.
   Participants were then trained on one of two versions of Space Fortress, a video game developed at the University of Illinois that requires players to try to destroy a fortress without losing their own ship to one of several potential hazards.
   Half of the study participants were asked to focus on maximizing their overall score in the game while also paying attention to the various components of the game.
   The other participants had to periodically shift priorities, improving their skills in one area for a period of time while also maximizing their success at the other tasks.
   The latter approach, called "variable priority training" encourages the kind of flexibility in decision-making that is commonly required in daily life, Kramer said. Studies have shown that variable priority training is more likely than other training methods to improve those skills people use every day.
   The researchers found that players who had a larger nucleus accumbens did better than their counterparts in the early stages of the training period, regardless of their training group. This makes sense, Erickson said, because the nucleus accumbens is part of the brain's reward center, and a person's motivation for excelling at a video game includes the pleasure that results from achieving a specific goal. This sense of achievement and the emotional reward that accompanies it is likely highest in the earliest stages of learning, he said.
   Players with a larger caudate nucleus and putamen did best on the variable priority training.
   "The putamen and the caudate have been implicated in learning procedures, learning new skills, and those nuclei predicted learning throughout the 20-hour period," Kramer said. The players in which those structures were largest "learned more quickly and learned more over the training period," he said.
   "This study tells us a lot about how the brain works when it is trying to learn a complex task," Erickson said. "We can use information about the brain to predict who is going to learn certain tasks at a more rapid rate." Such information might be useful in education, where longer training periods may be required for some students, or in treating disability or dementia, where information about the brain regions affected by injury or disease could lead to a better understanding of the skills that might also need attention, he said.

   Read more...

   Cutremur in Haiti - Port-Au-Prince

   >> vineri, 15 ianuarie 2010   Read more...

   Slăbire prin Yoga

   >> miercuri, 13 ianuarie 2010


   Au trecut sărbătorile de iarnă cu brio, însoţite de petrecerile şi mesele copioase, de la care cu greu se putea renunţa. Vacanţa a luat sfîrşit la mulţi dintre noi şi acum fiecare şi-a reluat activitatea de rutină (la cine mai plăcută, la cine mai puţin ) viaţa continuînd în modul ei firesc făcînd loc la alte evenimente de suflet. Cu siguranţă sărbătorile au adăugat multe amintiri frumoase în albumul personal, dar şi...kilograme în plus, supraalimetaţie, astfel neatrăgînd  prea multă atenţie menţinerii sănătăţii fizice şi psihice.
   Ce putem face pentru a ne simţi mai bine, dar totodată şi de a scăpa de klogramele în plus? Fiind o fană a culturii orientale (în special a celei indiene) găsesc soluţia în practicarea exerciţiilor Yoga (pe care le practic cu încredere avînd rezultate foarte bune vis a vis de sănătate).
   Exercitiile yoga sunt cunoscute pentru calitatea lor de a relaxa oamenii, dar putine persoane stiu faptul ca acestea pot sa si slabeasca. Yoga ajuta si la mentinerea greutatii.
   In timpul unei sedinte de yoga se pot arde foarte multe calorii, suficiente pentru a induce o scadere in greutate. La persoanele care practica yoga stomacul devine mai sensibil in momentul in care este suficient de plin, contribuint la declansarea senzatiei de satietate.
   Exercitiile de yoga ajuta si persoanele mai in varsta sa isi pastreze greutatea ideala.
   Prin practicarea exercitiilor de yoga se ajunge la mentinerea greutatii. Rezultatele cele mai bune au loc la persoanele care sunt supraponderale, indiferent de sex.
   Exercitiile yoga functioneaza de minune atat la femei, cat si la barbati.
   Exercitiile yoga sunt o binecuvantare pentru oricine, intrucat este extrem de benefic pentru organism. In primul rand, exercitiile yoga sunt bune pentru relaxarea organismului si eliminarea grijilor, dar mai ales a stresului.
   In al doilea rand, este bine pentru ca ajuta atat la mentinerea greutatii, dar si la slabire.
   Un alt avantaj al exercitiilor yoga este acela ca pot fi facute atat in aer liber, cat si intr-o sala de fitness, sau chiar acasa.
   Exercitiile yoga ajuta la formarea unui corp armonios dezvoltat si bine proportionat. Este ideal pentru femeile care isi doresc sa arate bine.
   Exercitiile yoga sunt benefice atat din punct de vedere fizic, cat si psihic si spiritual.


   Read more...

   Aho aho

   >> duminică, 3 ianuarie 2010


   La noi sărbătorile de iarnă sunt destul de aşteptate, în special de copii, şi prezintă un şir de tradiţii care s-au păstrat de-a lungul anilor (caprele, urăturile, babele, etc.). Anul acesta sclipirea sărbătorilor a fost anticipată de prima zăpadă care a intensificat atmosfera mistică din sînul fiecărei familii. Cu scopul de a petrece anul ce e pe sfîrşite se utilizează mai multe obiceiuri vechi. În continuare o să povestesc mai detaliat despre un obicei nespus de «delicios » care se desfăşoară în noaptea de Revelion, cînd se petrece ultima noapte din anul vechi.

   Astfel pe 31 decembrie, în fiecare familie din localitatea noastră au loc pregătirile finale pentru a petrece vechiul an. Şi anume, acum gospodinele pregătesc ultimul «element culinar» - plăcinta – care este indispensabilă la ultima masă din an. Însă această plăcintă nu este una obişnuită pe care o facem în fiece săptămînă, sau pe care o cumpărăm de la alimentara preferată. Plăcinta din pragul noului an este de natură predictivă. De ce ? O să vă explic îndată. În interiorul plăcintei este introdusă o monedă, apoi la ultima masă din an, plăcinta se taie în atîtea bucăţi în dependenţă cîte persoane sunt la masă. Cea mai importanta parte a acestui obicei, este faptul că persoana care nimereşte bucata de plăcintă unde este moneda, va avea noroc tot anul, va avea un an prosper. Aşa că fiecare doreşte să-şi găsească «norocul » :).

   După masa copioasă din fiecare familie, se aud şi primii urători care aduc cu ei numai urări de bine caselor pe la care se duc şi care primesc în schimb dulciuri, bani, fructe, etc. Mai jos puteţi vedea cum arată aceste urări. La mulţi ani !


   Read more...

     © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

   Back to TOP