Joc şi cîntec de la Prut

>> miercuri, 18 august 2010


Încă din cele mai vechi timpuri locuitorii din satul din care provin au păstrat şi perpetuat o paletă variată şi autentică de tradiţii şi obiceiuri populare care sunt încă «vii»: cîntece şi dansuri populare, obiceiuri şi tradiţii înscenate, repertoriu din folclorul copiilor, etc. Pentru a se păstra şi perpetua aceste tradiţii anual Secţia Cultură Cantemir organizează un festival regional – Joc şi Cîntec de la Prut - la care participă mai multe localităţi din regiunea Prut. Bazele acestui festival au fost puse încă din 1990 acesta desfăşurîndu-se în două etape: la prima etapă evoluează toate grupurile folclorice invitate iniţial, ca mai apoi, la etapa a doua etapă să se selecteze, de către un juriu format din specialişti în domeniu, grupurile cu un program cultural autentic, bine prezentat fiind autorizate să participe la gala finală (lunde vor fi premiaţi).
Ca şi în anii precedenţi grupul folcloric model «Opincuţa» din s. Flocoasa, r. Cantemir a participat în cadrul acestui festival de unde au înscris un succes pe măsura profesionalismului şi a străduinţei conducătorilor artistici cît şi a membrilor grupului. Demostrînd o pregătire şi autenticitate a programului lor cultural membrii grupului «Opincuţa» vor avea ocazia să participe şi la gala laureaţilor din etapa a doua a festivalului Joc şi Cîntec de la Prut care va avea loc pe 27 august anul curent. Noi le dorim mult succes şi vom fi acolo pentru a-i susţine.

0 comentarii:

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP